Apr 7, 2015

aku menunggu pelangi ketika musim panas, supaya silau mentari menjadi cabaran untuk aku melihatnya.

sama seperti cabaran melihat engkau tersenyum. 

No comments:

Post a Comment

sedia memberi ulasan ?