hairan

"dengan manusia yang serba tahu,
tetapi sifar pada keseluruhannya."

Comments