Feb 1, 2014

mimpi

jangan letakan harapan pada mainan, 
apabila kau sedar adanya Tuhan.

bersumpahlah dengan nama Tuhan.

No comments:

Post a Comment

sedia memberi ulasan ?