mimpi

jangan letakan harapan pada mainan, 
apabila kau sedar adanya Tuhan.

bersumpahlah dengan nama Tuhan.

Comments